Čpavkové chlazení – služby

 • Projekce chladicích zařízení
 • Generální dodávky chladíren, mrazíren, skladů ovoce, zimních stadionů, technologií chlazení pivovarů, mlékáren, chemických závodů
 • Dodávky a montáže šroubových a pístových kompresorů
 • Dodávky a montáže odpařovacích  a chladících věží
 • Dodávky a montáže deskových výměníků, výměníků pro využití odpadního tepla
 • Dodávky a montáže chladičů nástěnných i podstropních
 • Dodávky a montáže tlakových nádob
 • Montáže, opravy a servis čpavkových okruhů, zařízení a systémů kondenzátorů
 • Revize a opravy kompresorů
 • Revize chladících zařízení dne ČSN 14 0646
 • Školení obsluhy chladicích zařízení
 • Generální opravy zimních stadionů – ledových ploch i strojoven
 • Dodávky, montáže, pronájmy mobilních kluzišť