Zimní stadiony

Zimní stadiony

Provozy zimních stadionů jsou jednou z klíčových skupin našich zákazníků. Provádíme jak výstavby a kompletní rekonstrukce stadionů, tak i opravy a údržbu.
Z hlediska koncepce chlazení ledových ploch rozlišujeme přímé a nepřímé chlazení. Každý ze systémů má své výhody a nevýhody – u přímého chlazení nižší energetická náročnost, avšak náplň čpavku cca 1500 kg, u nepřímého pouze cca 300 kg čpavku, ale vyšší provozní náklady vlivem dvojího přestupu tepla.

Rekonstrukce strojoven řešíme komplexně – tedy jak chlazení, tak i izolace, elektro zapojení, systém měření a regulace s vizualizací na PC v kanceláři vedoucího nebo strojníků. Při těchto zakázkách instalujeme pístové nebo šroubové kompresory, deskové výměníky, tlakové nádoby, čerpadla, kondenzační stranu řešíme buď odpařovacím kondenzátorem, nebo deskovým kondenzátorem a chladící věží. Velký důraz klademe na využívání odpadního tepla – instalací deskových nebo spirálových výměníků. Získané teplo lze použít pro rozpouštění sněhu ve sněžné jámě, k předehřevu vody pro rolbu.

Potrubní rošt provádíme pro přímé chlazení ocelovým potrubím, pro nepřímé chlazení v plastovém potrubí nebo na přání zákazníka také v oceli. Kontinuálně litou betonáží technologické desky docilujeme perfektní rovinatosti plochy. Povrch je bezprašný. Hrazení plochy jsou masivní navzájem vyměnitelné panely jejichž základem jsou ocelové rámy z jackelů, potažené vysoce deskami z bílého Polyethylenu o tloušťce 10 mm. Jako ochranná skla jsou používány bezpečnostní skla FLOAT. Dodat můžeme i kryty reklam na mantinel.